OBAVIJESTI - MISE

Za čitanje rasporeda Svetih Misa i obavijesti, potrebno je kliknuti na naslov određene nedjelje.

Hodočašće u marijanska svetišta jedinstvena je prilika da kao vjernici zajednički idemo u susret Božjoj i našoj Majci. Hodočašće nas treba podsjetiti na prolaznu dimenziju ovoga svijeta, gdje mi kao Božja djeca putujemo prema vječnosti.

U utorak 24. rujna 2019. u našoj župi započinje redovito godišnje Euharistijsko klanjanje. Svečanost započinje na sam dan sa Svetom Misom u 18,30h, nakon koje slijedi adoracija Presvetom Oltarskom sakramentu. U srijedu se Euharistijsko klanjanje nastavlja, te završava sa Svetom Misom u 18,30h u srijedu.

Riječka Majka Marija Krucifiksa Kozulić u životu je imala mnoge križeve koji su se odrazili na život Riječke Majke, njeno poslanje, ali i zajednicu sestara Presvetog Srca Isusova koju je utemeljila. Sve te izazove i prepreke nastojala je s pouzdanjem u Boga nositi i prevladati. Svoje darove stavila je u službu Crkvi i potrebama društva te se...

TIJELOVO

2019-06-20

Svetkovina Tijela i Krvi Gospodina našega Isusa Krista

Prva Pričest u našoj župi biti će na svetkovinu Tijelova, 20. lipnja 2019.god., u 10,00h. Sakramenat Prve pričesti primiti će 24 ovogodišnja prvopričesnika. Nakon pričesti biti će proceija našim Gradom, gdje će prvopričesnici posipati put Oltarskom sakramentu ulicama našeg Grada.

Sa siromasima se postupa kao s otpadom, društvo ih danas osuđuje i odbacuje, ali oni su baštinici Božjega kraljevstva i siromaštvo ima spasotvornu moć, ističe papa Franjo u poruci za treći Svjetski dan siromaha objavljenoj u četvrtak 13. lipnja. Tema ovogodišnje poruke "Ufanje ubogih neće biti zaludu" preuzeta je iz Psalma (9, 19).