Župna kateheza

2019-10-06

Raspored župne kateheze po godištima možete vidjeti u nastavku. Kateheza je podijeljena u tri skupine, Prvopričesničku skupinu (za 1., 2., i 3. razred osnovne škole), Aspirantsku skupinu (za 4. i 5. razred osnovne škole), te za Krizmaničku skupinu (za 6., 7., i 8. razred osnovne škole). Župna kateheza započinje u subotu 12. listopada 2019.

Raspored će se za početak odvijati u slijedećim terminima:

PRVOPRIČESNIČKA SKUPINA - Subota, 9,00 - 10,00h

ASPIRANTSKA SKUPINA - Subota, 10,00 - 11,00h

KRIZMANIČKA SKUPINA - Subota, 11,00 - 12,00h.

Svi termini su podložni promjenama ukoliko to bude odgovaralo roditeljima. Za početak smo započeli sa subotnjim prijepodnevnim terminima, zbog treninga i utakmica u popodnevnim satima.