SUSRET RODITELJA

SUSRETI RODITELJA OSNOVNOŠKOLSKE DJECE ODRŽATI ĆE SE PO SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

1. i 2. razred - utorak, 5.ožujka 2019. u 18,30h sa Svetom Misom

Prvopričesnici - srijeda, 6.ožujka 2019., u 18,30h sa Svetom Misom

Krizmanici - četvrtak, 7.ožujka 2019., u 18,30h sa Svetom Misom i Euharistijskim klanjanjem

4. i 5. razred - petak, 8.ožujka 2019., u 18,00h sa Križnim putem i Svetom Misom

6. i 7. razred - subota, 9.ožujka 2019., u 18,30h sa Svetom Misom.


Eventualni nedolazak na roditeljski susret, treba osobno javiti župniku, a o temama i dogovorima naknadno se informirati.