Župna kateheza (+raspored)

2019-10-01

Raspored župne kateheze:

1,2,3 razred: 9,00h

4,5 razred: 10,00h

6, 7, 8 razred: 11,00h

Kateheza se održava u kaštel Frankopanu subotom. Prvo pastoralno godište župne kateheze traje do 08.12.2019.

Katehistica: č.s. Nikodema Stojak, SCJ

Što je kateheza?

U školi ga nazivamo »vjeronauk«, a u župnoj zajednici »crkvena ili župna kateheza«. One koji pohađaju vjeronauk u školi nazivamo »vjeroučenici«. To su najvećim dijelom katolici, a mogu biti i simpatizeri odnosno oni koji žele dublje upoznati kršćansku vjeru i kulturu. Polaznike župne kateheze zovemo »katehizandi«, to jest oni koji žele da još dublje u njima odjekne Isusova radosna vijest, slaviti osobito kroz liturgijsku godinu i sakramente i živjeti vjeru u kršćanskoj odnosno župnoj zajednici kako bi mogli vjeru svjedočiti i iz nje djelovati. Za razliku od škole u župi je riječ o svima, ne samo o djeci, štoviše naglasak se stavlja na odrasle kao prve naslovnike kateheze. S obzirom na izvoditelja to je u školi »vjeroučitelj« koji je završio propisano fakultetsko školovanje, a u župi osposobljeni »kateheta« odnosno cijela »župna zajednica«. Naglasak se ovdje stavlja ne samo na stručne katehete nego na cijelu zajednicu koja svojim životom prenosi vjeru, zahvaća mlađe i sve koji joj se žele pridružiti. Od posebne su važnosti ciljevi, pa možemo reći da je cilj vjeronauka u školi što cjelovitije upoznavanje katoličke vjere (kulture i života) u svim njezinim vidovima, dok je cilj župne kateheze što dublje uvođenje u osobno iskustvo te slavljenje i življenje vjere u župnoj zajednici. Što se tiče načina rada ili (kako to zovemo) metode, valja imati pred očima činjenicu da je vjeronauk školski predmet i treba voditi računa o odgojno-obrazovnim ciljevima i načinu rada u školi, dok je župna kateheza određena ciljevima i potrebama župne zajednice, usredotočene na liturgiju, zajedništvo i služenje. S obzirom na rezultate, vjeronauk u školi smjera prema izgrađivanju odgovornih stavova prema kršćanskoj/katoličkoj vjeri i stjecanju religiozne odnosno kršćanske kompetencije, dok je kateheza okrenuta prema osposobljavanju za svjedočki život u vjeri, obnovi Crkve i djelovanju iz vjere u društvu.
Jednom riječju, nije riječ o poistovjećivanju ili suprotstavljanju već o skladnom razlikovanju i međusobnom nadopunjavanju školskog vjeronauka i župne kateheze.
Tekst preuzet sa stranice Glas koncila