MOLITVA ZA ZAGOVOR MAJKE BOŽJE

2020-03-17
Pridružimo se zajedno u 20h svakoga dana, molitvi za čitav svijet. Papa Franjo posvetio je čitav svijet Majci Božjoj, i ostavio nam primjer nade i zagovora Majke Božje, u ovom vremenu tjeskobe i straha. Predajmo čitavi svijet, svoje bližnje i sve zahvaćene ovim virusom Majci Božjoj, i njenom moćnom zagovoru. Svake večeri u 20h molimo zajedno sa tisućama drugih ovu molitvu!
O Premilostiva Majko Božja,
tražimo utočište u Tvome zagovoru,
da naš zagovaraš pred Milosrdnim Ocem,
u ovim teškim vremenima.
Ne odbi nam molbe u potrebama našim,
nego nas uvijek zagovaraj,
o Slatka, o Mila, o Blaga Djevice Marijo!
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu!