Kalendar za roditelje

2019-10-02

Poštovani roditelji,
klikom na niže ponuđeni gumb, preuzmite u Word formatu Kalendar važnijih blagdana i svetkovina, kako bi Vam bili podsjetnik za pohađanje Svete Mise sa Vašom djecom!