Godišnje klanjanje

2019-09-14

U utorak 24. rujna 2019. u našoj župi započinje redovito godišnje Euharistijsko klanjanje. Svečanost započinje na sam dan sa Svetom Misom u 18,30h, nakon koje slijedi adoracija Presvetom Oltarskom sakramentu. U srijedu se Euharistijsko klanjanje nastavlja, te završava sa Svetom Misom u 18,30h u srijedu.

Kod č.s.Nikodeme možete se zabilježiti za dežurstva pred Presvetim Oltarskim sakramentom.

Pozivamo Vas sve, da odvojite barem pola sata vremena za klanjenje pred Presvetim Oltarskim sakramentom. Ovo nam je prilika da iskoristimo i preispitamo svoj odnos sa Bogom.

Molimo da se do nedjelje 22.rujna prijave svi koji mogu za dežurstvo u crkvi kraj Presvetog Oltarskoga Sakramenta, jer u protivnom nećemo biti u mogućnosti održati zavjetno tradicijsko klanjanje u našoj župi i svetištu.