Družba sestara Presvetog Srca Isusova

Samostan sestara Presvetog Srca Isusova - Kraljevica

Samostan Bezgrješne Djevice Marije
Strossmayerova 14
Tel. 051 281 955
HR - 51 262 KRALJEVICA

Karizma je djelo Duha Svetoga
Redovnički život je po svojoj naravi karizmatski jer nastaje i živi darom Duha Svetoga. Vrhovno pravilo redovničkog života jest slijediti Krista čistoga, siromašnoga i poslušnoga i svaki red ili družba ima svoju posebnu narav i vlastitu svrhu - karizmu, a sve su karizme djelo Duha Svetoga. «Svakome se daje objava Duha na opću korist» (1 Kor 12, 7).
Posebna karizma svakog reda ili družbe očituje se u posebnim duhovnim značajkama i u njezinim apostolskim aktivnostima, a zajednički su joj elementi - radikalnost u nasljedovanju Krista, duhovnost usko vezana uz karizmu utemeljitelja i apostolska aktivnost koja može biti posebna, ali također i zajednička drugim redovničkim zajednicama. Utemeljiteljimâ redovničkih zajednica u Crkvi darovane su ne samo posebne milosti s duhovnim pozivom nego izvanredne milosti, darovi Duha Svetoga, da budu začetnici jedne nove karizme kojom će obogatiti cijelu Crkvu u određenom vremenu.
Vjerodostojnost karizme se prepoznaje po ljubavi koje nema bez vjere, a koja se očituje po služenju bližnjemu. Svaka je karizma - dar od Boga, koji uvijek mora biti na korist bližnjemu, za dobro Crkve. Kršćanske ljubavi nema bez vlastitoga darivanja, stoga svaka karizma uključuje prihvaćanje odricanja, žrtve ili križa. «Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja» (1 Kor 1, 18). Karizma Utemeljitelja se očituje kao posebno nadahnuće i iskustvo djelovanja Duha Svetoga, preneseno svojim sljedbenicima odnosno duhovnim sinovima ili kćerima.
Redovničko življenje prema vlastitoj karizmi zahtijeva poznavanje života i djela te duhovnosti utemeljitelja, koja je sadržana u Pravilima i Konstitucijama i spisima utemeljitelja. Karizma Družbe
Karizma Družbe sestara Presvetog Srca Isusova je karizma naše utemeljiteljice službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić. U imenu Družbe iščitava se njezin duh i identitet. Sestre Presvetog Srca Isusova su pozvane ljubavlju Kristova Srca ljubiti Boga i bližnjega te svojim predanjem, molitvom i apostolskom djelatnošću u duhu naknade i zadovoljštine pridonositi rastu kraljevstva Božjega na zemlji i spasenju svih ljudi (usp. Konstitucije II/6). Družba sestara Presvetog Srca Isusova je aktivna apostolska redovnička zajednica karitativnog usmjerenja. Prema karizmi Utemeljiteljice sestre Presvetog Srca Isusova pozvane su od kontemplacije na akciju i obrnuto. Utemeljiteljica je u svom životu i u svom vremenu ostvarila zahtjeve Evanđelja, a kontemplacija i apostolat su joj bile nedjeljive stvarnosti, čime je ona uzor svakoj svojoj sljedbenici.
Majka Krucifiksa je pod duhovnim vodstvom o. Arkanđela iz Camerina, kapucina, s kojim je utemeljila Družbu, nadahnuta kršćanskom ljubavlju da u svom životu ostvari program evanđeoskih Blaženstava. Ona je usvojila u svom životu program Blaženstava tako što se sva posvetila odgojno-pastoralnom radu sa siromašnom i napuštenom djecom i mladeži, kako bi im vratila ljudsko i kršćansko dostojanstvo. Utemeljiteljica se u duhu evanđeoske jednostavnosti i poniznosti radikalno opredijelila za nasljedovanje Krista siromašnog i predanog u Očevu volju, odrekavši se svakog posjedovanja i navezanosti na zemaljska dobra. U evanđeoskom nadahnuću Majke Krucifikse da život svoj dade za druge po Kristovu primjeru, sadržana je bit njezine karizme, a time i karizme Družbe. Snagu za svoje predanje Bogu u službi malenih i siromašnih crpila je iz susreta s euharistijskim Isusom i kontemplacije otajstva neizrecive otkupiteljske ljubavi Kristova probodena Srca. Duhovna i apostolska dimenzija karizme Družbe izražena je u Pravilima i Konstitucijama Družbe i spisima Utemeljiteljice, a temelji se na Evanđelju i na iskustvu nadahnutu Evanđeljem. Družba je tijekom povijesti rasla i razvijala se odgovarajući na zahtjeve Evanđelja i potrebe Crkve i uz početnu je karizmu, prihvaćala i proširivala polje apostolata. I danas nakon 114 godina svoga postojanja, Sestre Presvetog Srca Isusova kao čuvarice i promicateljice karizme Majke Krucifikse, snagom svoga poziva, nastoje biti pažljive na znakove vremena i zajedno gledati okom Utemeljiteljice i okom Crkve današnje potrebe svijeta. Sestre žive po svetim zavjetima siromaštva, čistoće i poslušnosti Bogu, koji ih čine slobodnima i raspoloživima za nove poticaje Duha Svetoga. Duhovnost Družbe
Sve apostolske djelatnosti Družbe sestara Presvetog Srca Isusova plod su i izričaj konkretne utjelovljene duhovnosti u životu i djelovanju svake pojedine njezine članice.
Duhovni život je proživljavanje zajedništva s Bogom koje se manifestira u služenju bližnjemu. Duhovnost svake sestre Presvetog Srca Isusova temelji se na radikalnom odgovoru Bogu u življenju evanđeoskog poziva te prianjanju uz duh i karizmu svoje Utemeljiteljice.
U središtu je duhovnosti Utemeljiteljice temeljno ostvariti jedinstvo s Kristom i živjeti za druge. U temelje svoga asketsko-duhovnoga puta i nastojanja oko savršenosti i svetosti Utemeljiteljica je stavila ponizno služenje potrebnima u jednostavnosti i malenosti. Njezine su riječi: «Duh neprestane molitve dovodi do sjedinjenja s Bogom». «Blažene li mene, kako sam sretna! Našla sam svoju ljubav: sjedinjena sam sa svojim Bogom (u svetoj pričesti), već ga nosim u srcu. Kako da ne uzvratim ljubavlju Onomu koji me je toliko ljubio.» Život je Majke Krucifikse bio trajna molitva i sva se darovala za siromašne kao žrtva naknadnica za grijehe svijeta iz ljubavi prema Kristu u službi Crkve. Duhovno iskustvo Majke Krucifikse raslo je i razvijalo se iz njezine povezanosti s Isusom Kristom i njegovom riječju - Evanđeljem. Za svoje sljedbenice ona je uzor i učiteljica molitve. Presveto Srce Isusovo nadahnuće za apostolat
Utemeljiteljica je udahnula svojoj Družbi kristocentričnu i marijansku duhovnost. To znači da je duhovnost Družbe sva upravljena Kristu po Mariji. Ona je duhovnost na neki način sažela u tri riječi: «Jaslice, križ, euharistija. To su tri čuda ljubavi». To je duhovnost utjelovljenja, duhovnost križa i euharistijska duhovnost, a sve je to objava neizrecive dobrote i ljubavi Božjega Srca koju je Majka Krucifiksa radosno naviještala, izbavljajući druge iz duševnih i materijalnih patnji. Dakle, središte duhovnosti Sestara Presvetog Srca Isusova je štovanje otajstva Kristova probodena Srca, molitvom i ostalim od Crkve prihvaćenim pobožnostima u svijetu te osobno predanje i posveta Presvetom Srcu Isusovu pod zaštitom Bezgrješne Djevice. Utemeljiteljica je Družbu posvetila Presvetom Srcu Isusovu i glavni je blagdan Družbe Presveto Srce Isusovo. U činu posvete Presvetom Srcu Isusovu izražena je sva sinteza duhovnosti Presvetog Srca Isusova. Tim činom sestre preuzimaju obvezu da će usvajati iste osjećaje Kristova Srca (usp. Fil 2, 5-8). Za Utemeljiteljicu je Kristovo Srce bilo škola kontemplacije i ljubavi prema bližnjemu. Srcem Isusovim ona je gledala svijet i zato je uočavala potrebe ljudi oko sebe. Sestre kontemplacijom otajstva Kristova probodena Srca, uranjaju u razmatranje cjelokupnog misterija spasenja muke smrti i uskrsnuća Kristova, koje Crkva slavi u svetom Vazmenom trodnevlju, a koje je u središtu čitave kršćanske duhovnosti.
«Učite se od mene jer sam blaga i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim». Ili «Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome». Ove molitvene zazive često susrećemo kod Majke Krucifikse. U ovoj molitvi Isus nam je očitovao stav svoje duše, svoga srca, i u kontekstu čašćenja otajstva Kristova Srca, sestre nastoje usvajati kreposti blagosti i poniznosti. Štujući Kristovo Srce, sestre se klanjaju onom Srcu koje je, nakon što nas je ljubilo do kraja, kopljem probodeno i iz kojega je potekla krv i voda, neiscrpan izvor novoga života. «Doista iz rebra je Krista, usnulog na križu, proisteklo čudesno otajstvo čitave Crkve» (SC 5). Tu neizmjerna ljubav Božjega Srca, koja je kulminirala žrtvom na križu za naš spas, sestre nastoje obznanjivati ovom svijetu svojim životom i apostolskom djelovanjem. Euharistija i život Družbe
U duhovnom životu Sestara Presvetog Srca Isusova pridaje se važnost intenzivnom sakramentalnom životu u čijem je središtu Euharistija. Euharistija je najveći dar ljubavi Božjega Srca cijeloj Crkvi i, kao što je u središtu svakog kršćanskog života, tako je na povlaštenom mjestu u duhovnosti Sestara Presvetog Srca Isusova. Uz štovanje otajstva Presvetog Srca usko su vezane euharistijske pobožnosti.
Život Majke Utemeljiteljice bio je sav prožet Euharistijom u kojoj je ona pronašla izvor, snagu i dušu svog apostolata. Sveta misa je bila vrhunac njezine molitve. U svetoj misi ona je gledala plamen ljubavi Božjega Srca. U Euharistiji se događao njezin susret s Presvetim Srcem Isusovim. I sestre u svakodnevnom euharistijskom slavlju sjedinjuju svoje srce s euharistijskim Isusom te nastavljaju život poput produžene svete mise u dnevnoj adoraciji moleći i prinoseći svako svoje djelo za spasenje svih ljudi. Molitva adoracije i zadovoljštine prema Konstitucijama poseban je element duhovnosti Sestara Presvetog Srca Isusova. Po molitvi adoracije pred Svetootajstvom, sestre su pozvane biti sudionice u Kristovoj muci i odgovoriti na poziv Isusov iz maslinskog vrta: «Bdijte i molite da ne padnete u napast» (Mt 26, 41). Doista, Isus je onaj koji je jedini mogao dati zadovoljštinu Ocu nebeskom za grijehe cijeloga svijeta. Utemeljiteljica je preporučila svakoj svojoj sljedbenici: «Zaustavi se pred tabernakulom, divi se Isusu i njegovoj velikoj ljubavi što je ostao s nama po prisutnosti u Presvetom Oltarskom Sakramentu i tu slušaj što Isus govori tvom srcu po svojoj neizmjernoj dobroti». Sestre nastoje svojom molitvom i djelotvornom ljubavlju dati zadovoljštinu za uvrede koje se nanose Božanskoj Ljubavi. Tako ispunjavaju oporučni poziv svoje Utemeljiteljice koja je rekla: «Sestre se zavjetuju da će se brinuti za spasenje duša». Djevica Marija Majka Družbe
Štovanje i pobožnost prema Bl. Djevici Mariji u životu naše Utemeljiteljice ima tako značajnu ulogu da bi se naša Družba s pravom mogla nazvati Družbom Srca Isusova i Marijina. Kao što je sva bila obuzeta štovanjem Presvetog Srca Isusova, jednakim marom i žarom ona štuje i ljubi Bl. Djevicu Mariju. Za Majku Krucifiksu ljubav prema Bl. Djevici Mariji je nešto sasvim naravno i razumljivo, jer ona jednostavno kaže: «Tko ne štuje Majku, nije dostojan Sina». Ljubav prema Isusu vodi je prema Mariji i obrnuto. Duša Majke Krucifikse bila je sva urešena marijanskim krjepostima. Njezina duhovnost je i marijanska duhovnost. Sav svoj život i djelovanje, svoje siromašne djevojčice i svoju Družbu stavila je pod moćnu zaštitu Bezgrješne Djevice Marije. Imala je majčinsko srce prema svojim siroticama i svojim duhovnim kćerima. Odlikovala se majčinskom blagošću i nježnošću prema slabima i malenima. Svojim je duhovnim kćerima preporučila da svaki dan svoj dnevni posao i svaku dužnost od jutra do večeri započinju sa Zdravomarijom. Utemeljiteljica preporučuje Majci Božjoj sve potrebe Crkve, koju je osobito ljubila i za koju se žarko molila, sve grješnike i siromašne. Marijansku i raspjevanu dušu Majke Krucifikse prepoznajemo i u bogatstvu njezinih pjesama i hvala koje je spjevala u čast Mariji. Ljubav i pobožnost prema Bl. Djevici Mariji, kojom je bila obdarena naša Utemeljiteljica, zalog je i baština cijele naše Družbe i svake pojedine sestre. Uzori i zaštitnici Družbe
Duhovnost Sestara Presvetog Srca Isusova očituje se i u štovanju nebeskih zaštitnika Družbe, koje je sestrama u Konstitucijama odredila Utemeljiteljica za uzor i nasljedovanje. Uz Presveto Srce Isusovo i Bezgrješno Začeće, blagdani Družbe su: sv. Josip, sv. Franjo, sv. Antun Padovanski i sv. Margareta Alacoque.
Sv. Josipa je Utemeljiteljica nazivala «sveopćim zaštitnikom Crkve», i kao što je on bio glavar i čuvar Svete Obitelji Isusa i Marije, tako ga je ona izabrala za branitelja i zaštitnika Družbe, da bdije nad svim njezinim sljedbenicama i onima za koje se one skrbe.
Družbu je Utemeljiteljica osnovala uz pomoć o. Arkanđela, kapucina, i jasno je da je sv. Franju stavila za zaštitnika Družbe, da ga sestre slijede u jednostavnosti, poniznosti i siromaštvu, slobodne od svakog posjedovanja. Nasljedujući sv. Franju, Utemeljiteljici je bilo jasno da se odricanjem i siromaštvom ne gubi, nego dobiva.
Sv. Antuna Padovanskog je Utemeljiteljica izabrala kao «Velikog čudotvorca i providonosca Družbe, osobito čudesnim djelima kruha za siromašne» kojima se sestre posvećuju. 
Sv. Margaretu Alacoque nastoje sestre nasljedovati u ljubavi i pobožnosti prema Božanskom Srcu, kako je to činila Utemeljiteljica, promičući pobožnost Srcu Isusovu u Crkvi i svijetu i moleći da Božja ljubav zahvati sve ljude, po Isusovoj riječi: «Oganj dođoh baciti na zemlju i što hoću drugo, nego da sve zahvati» (Lk 12, 49).s. Dobroslava Mlakić

MOLITVA SL.BOŽJOJ MAJCI MARIJI KRUCIFIKSI KOZULIĆ

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.
Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...
Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu ...