Župne aktivnosti

Župne zajednice i aktivnosti

U našoj župni zajednici djeluje nekoliko župnih skupina, u kojoj od svakoj od njih sudjeluje raznolik broj župljana. Zadaća župne zajednice je da okuplja župljane svih uzrasta u primjerene župne skupine, koje bi ih trebali voditi prema jedinstvu sa Kristom. U našoj župi nadamo se da će se broj župnih zajednica i aktivnosti s vremenom i povećavati.

MINISTRANTI

Ministranti su poslužitelji oltara, te prvi župnikovi suradnici. Ministranti mogu biti svi koji su primili Prvu pričest.

ŽUPNI ZBOR

Župni zbor usklađuje liturgiju i duhovno. Župni zbor predvodi liturgijsko pjevanje nedjeljama, blagdanima i svetkovinama. Probe zbora su srijedom u 17:00h.

ŽUPNA KATEHEZA

Župna kateheza je ODGOJ U VJERI, za razliku od vjeronauka, koji je OBRAZOVANJE O VJERI. U katehezi najvažniju ulogu imaju roditelji, koji uz pomoć župe i Crkve, odgajaju svoju djecu u kršćanskom duhu i nauku. Kateheza se održava u kaštel Frankopanu subotom prijepodne.

MUŠKA BRATOVŠTINA

"SV. MIKULE"

Skoro svako primorsko mjesto Lijepe naše, imalo je svoju Bratovštinu, koje su na žalost s vremenom zamrle. Mi ponovno oživljavamo svoju bratovštinu, koja je zadužena za sve godišnje procesije, te se okuplja na Svetu Misu i molitvu. 

ŽENSKA BRATOVŠTINA

"SV.KATARINE"

Ženska bratovština se uglavnom okuplja zajednički na molitvu, te se redovito brine za održavanje župne crkve i svetišta. Potaknuti primjerom svetosti sv.Katarine, želimo okupiti ovu žensku bratovštinu u molitvenu skupinu, koja svoj dan slavi pod zaštitom slavne grobljanske kapelice sv. Katarine.  

ADORACIJA

Euharistijsko klanjanje se održava svakog četvrtka nakon Svete Mise, te dva puta godišnje cjelodnevno klanjenje. Adoracija Presvetom Oltarskom Sakramentu daje nam snagu u svagdašnjem životu, a nastojati ćemo oko cjelodnevnog klanjanja u našoj župi. 

ČASOSLOV

Časoslov je molitva crkve kroz pjevanje himana i psalama. Časoslov se moli pod Svetom Misom, tako da se na početku Svete Mise moli čitajući ili pjevajući Himan i psalme, a nakon pričesti evanđeoski hvalospjev Veliča. Drugi Vatikanski koncil potiče župnike na molitvu Časoslova sa narodom Božjim - župljanima. 

SRCE ISUSOVO

Po obećanju koje je Isus dao redovnici s.Mariji, svaki onaj koji obavi pobožnost 9 Prvih petaka (Ispovijed i pričest), neće umrijeti bez Pomirenja s Bogom. Za svaki Prvi petak, časne sestre Srca Isusova predvode trodnevnu pripravu, a Ispovijed se odvija pola sata prije Svete Mise.

SRCE MARIJINO

Slavljenje pobožnosti Prvih subota Majci Božjoj, pokrenuta je za nova svećenička i redovnička zvanja u našoj Crkvi. Okupljeni oko Euharistije i molitve Časoslova, i mi molimo za nova zvanja i u našoj župi. Dugo nije bilo zvanja u našoj župi, pa ćemo  i mi posebno na Prve subote moliti za nova zvanja, moleći zajedno iz Časoslova