AKTIVNOSTI ŽUPE

Ministranti su poslužitelji oltara, te prvi župnikovi suradnici. Ministranti mogu biti svi koji su primili Prvu pričest. Obred primanja među ministrante održati će se jednom godišnje, i to na svetkovinu Dobroga Pastira, da si posvijestimo važnost ove službe, ali važnost duhovnoga poziva. 

MINISTRANTI

Župni zbor usklađuje liturgiju i duhovno. Župni zbor predvodi liturgijsko pjevanje nedjeljama, blagdanima i svetkovinama. Probe zbora su srijedom u 18:30h.

ŽUPNI ZBOR

Euharistijsko klanjanje se održava svakog četvrtka nakon Svete Mise, te dva puta godišnje cjelodnevno klanjenje. Adoracija Presvetom Oltarskom Sakramentu daje nam snagu u svagdašnjem životu, a nastojati ćemo oko cjelodnevnog klanjanja u našoj župi.

EUHARISTIJSKO KLANJANJE

Časoslov je molitva crkve kroz pjevanje himana i psalama. Za sada zajednički molimo Časoslov subotom u sklopu Svete Mise. Također, planirano je zajedničko moljenje časoslova srijedom ujutro, te redovno pred sve veće svetkovine i blagdane u župi.

ČASOSLOV

Po obećanju koje je Isus dao redovnici s.Mariji, svaki onaj koji obavi pobožnost 9 Prvih petaka (Ispovijed i pričest), neće umrijeti bez Pomirenja s Bogom. Za svaki Prvi petak, časne sestre Srca Isusova predvode trodnevnu pripravu.

POBOŽNOST PRVIH PETAKA

SRCU ISUSOVU

Skoro svako primorsko mjesto Lijepe naše, imalo je svoju Bratovštinu, koje su na žalost s vremenom zamrle. Mi ponovno oživljavamo svoju bratovštinu, koja je zadužena za sve godišnje procesije, te se okuplja na Svetu Misu i molitvu.

MUŠKA BRATOVŠTINA

"SVETOGA MIKULE"

Ženska bratovština se uglavnom okuplja zajednički na molitvu, te se redovito brine za održavanje župne crkve i svetišta. Redovne aktivnosti su ponedjeljkom u dogovoru sa č.s.sakristankom. Potaknuti primjerom svetosti sv.Katarine, želimo okupiti ovu žensku bratovštinu u molitvenu skupinu, koja svoj dan slavi pod zaštitom slavne grobljanske kapelice sv. Katarine. 

ŽENSKA BRATOVŠTINA

"SVETA KATARINA"

Slavljenje pobožnosti Prvih subota Majci Božjoj, pokrenuta je za nova svećenička i redovnička zvanja u našoj Crkvi. Okupljeni oko Euharistije i molitve Časoslova, i mi molimo za nova zvanja i u našoj župi. Dugo nije bilo zvanja u našoj župi, pa ćemo na nagovor i poticaj Oca Nadbiskupa i mi posebno na Prve subote moliti za nova zvanja, moleći zajedno iz Časoslova.

POBOŽNOST PRVIH SUBOTA

MAJCI BOŽJOJ

Župna kateheza je ODGOJ U VJERI, za razliku od vjeronauka, koji je OBRAZOVANJE O VJERI. U katehezi najvažniju ulogu imaju roditelji, koji uz pomoć župe i Crkve, odgajaju svoju djecu u kršćanskom duhu i nauku. Uskoro sa predstavnicima roditelja, započinjemo s katehezom u našoj župi.

ŽUPNA KATEHEZA