RASPORED MISNIH NAKANA

Misne nakane su one nakane ili INTENCIJE, koje ste Vi dragi vjernici, željeli da svećenik na Svetoj Misi posebno naglasi. One su obično za naše pokojne, ali i mogu i biti "Po nakani" tj. za zdravlje u obitelji, ili nekog člana obitelji, ili za posebno tešku situaciju u Vašem životu. Misne nakane se ne čitaju tijekom Svete Mise, već svećenik koji predvodi Svetu Misu, prinosi u svoje ime Misnu žrtvu za Vašu nakanu. 

Svećenik može tijekom jednog dana "misiti" samo jednu misnu nakanu, a nedjeljom dvije (jedna nedjeljna mora biti za sve žive i pokojne župljane). Kada su dva ili više svećenika na oltaru, onda tih nakana može biti i više. 

Misna nakana podrazumjeva nakanu jednog župljanina za nekoga ili neke osobe. Stoga svećenik tokom jedne Svete Mise može "misiti" samo za nakanu ili nakane jedne osobe.

Niže ispod teksta možete kliknuti na link ponuđenog mjeseca, da vidite raspored misnih nakana.

NOVOSTI IZ ŽIVOTA ŽUPE

Pročitajte što je novo!

Riječka Majka Marija Krucifiksa Kozulić u životu je imala mnoge križeve koji su se odrazili na život Riječke Majke, njeno poslanje, ali i zajednicu sestara Presvetog Srca Isusova koju je utemeljila. Sve te izazove i prepreke nastojala je s pouzdanjem u Boga nositi i prevladati. Svoje darove stavila je u službu Crkvi i potrebama društva te se...

TIJELOVO

2019-06-20

Svetkovina Tijela i Krvi Gospodina našega Isusa Krista

Prva Pričest u našoj župi biti će na svetkovinu Tijelova, 20. lipnja 2019.god., u 10,00h. Sakramenat Prve pričesti primiti će 24 ovogodišnja prvopričesnika. Nakon pričesti biti će proceija našim Gradom, gdje će prvopričesnici posipati put Oltarskom sakramentu ulicama našeg Grada.

Sakrament krštenja

Sakrament krštenja je poslanje koje je Krist da svojoj Crkvi, da u Njegovo ime krsti one, koji žele živjeti u kršćanskoj vjeri i odgoju. Roditelji u ime djeteta trebaju predati zamolbu za krštenje najkasnije mjesec dana prije željenoga datuma župniku župe gdje stanuju.

Nedjeljna Sveta Misa

Nedjeljna Euharistija ili Sveta Misa je Dan Gospodnji, kojega je Bog odredio u "Božjim zapovijedima". Prilika je to kako za duhovni rast i osobni razvitak svakog kršćanina, tako i za tjedni susret sa vlastitom župnom zajednicom kojoj kao kršćani pripadamo.

Vjenčanja

Sakramenat vjenčanja odnosno ženidbe, jest posebni sakramenat, kojim si budući bračni supružnici daju obećanja ljubavi, poštovanja i vjernosti, te za svoj bračni život traže Božji blagoslov. 

Zaručnici koji se žele vjenčati, trebaju se javiti u župu (kojoj pripada jedno od zaručnika) župniku, najkasnije 6 mjeseci prije željenoga datuma.

Poruka tjedna

" Koji mi se povjere preko krunice, neće biti izgubljeni. " 

 Majka Božja u objavi sv. Dominiku