SUSRETI RODITELJA OSNOVNOŠKOLSKE DJECE ODRŽATI ĆE SE PO SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

Sakrament krštenja

Sakrament krštenja je poslanje koje je Krist da svojoj Crkvi, da u Njegovo ime krsti one, koji žele živjeti u kršćanskoj vjeri i odgoju. Roditelji u ime djeteta trebaju predati zamolbu za krštenje najkasnije mjesec dana prije željenoga datuma župniku župe gdje stanuju.

Nedjeljna Sveta Misa

Nedjeljna Euharistija ili Sveta Misa je Dan Gospodnji, kojega je Bog odredio u "Božjim zapovijedima". Prilika je to kako za duhovni rast i osobni razvitak svakog kršćanina, tako i za tjedni susret sa vlastitom župnom zajednicom kojoj kao kršćani pripadamo.

Vjenčanja

Sakramenat vjenčanja odnosno ženidbe, jest posebni sakramenat, kojim si budući bračni supružnici daju obećanja ljubavi, poštovanja i vjernosti, te za svoj bračni život traže Božji blagoslov. 

Zaručnici koji se žele vjenčati, trebaju se javiti u župu (kojoj pripada jedno od zaručnika) župniku, najkasnije 6 mjeseci prije željenoga datuma.

Stihovi dana

"Sveti Josip je bio običan čovjek na kojeg se Bog oslonio kako bi učinio velike stvari. On je učinio upravo ono što je Gospodin tražio od njega, u svakom trenutku svog života.

 Sv. Josemaria Escriva