NOVOSTI IZ ŽIVOTA ŽUPE

Pročitajte što je novo!

Hodočašće u marijanska svetišta jedinstvena je prilika da kao vjernici zajednički idemo u susret Božjoj i našoj Majci. Hodočašće nas treba podsjetiti na prolaznu dimenziju ovoga svijeta, gdje mi kao Božja djeca putujemo prema vječnosti.

U utorak 24. rujna 2019. u našoj župi započinje redovito godišnje Euharistijsko klanjanje. Svečanost započinje na sam dan sa Svetom Misom u 18,30h, nakon koje slijedi adoracija Presvetom Oltarskom sakramentu. U srijedu se Euharistijsko klanjanje nastavlja, te završava sa Svetom Misom u 18,30h u srijedu.

Sakrament krštenja

Sakrament krštenja je poslanje koje je Krist da svojoj Crkvi, da u Njegovo ime krsti one, koji žele živjeti u kršćanskoj vjeri i odgoju. Roditelji u ime djeteta trebaju predati zamolbu za krštenje najkasnije mjesec dana prije željenoga datuma župniku župe gdje stanuju.

Nedjeljna Sveta Misa

Nedjeljna Euharistija ili Sveta Misa je Dan Gospodnji, kojega je Bog odredio u "Božjim zapovijedima". Prilika je to kako za duhovni rast i osobni razvitak svakog kršćanina, tako i za tjedni susret sa vlastitom župnom zajednicom kojoj kao kršćani pripadamo.

Vjenčanja

Sakramenat vjenčanja odnosno ženidbe, jest posebni sakramenat, kojim si budući bračni supružnici daju obećanja ljubavi, poštovanja i vjernosti, te za svoj bračni život traže Božji blagoslov. 

Zaručnici koji se žele vjenčati, trebaju se javiti u župu (kojoj pripada jedno od zaručnika) župniku, najkasnije 6 mjeseci prije željenoga datuma.

Poruka tjedna

" Koji mi se povjere preko krunice, neće biti izgubljeni. " 

 Majka Božja u objavi sv. Dominiku